Digitaliserade entreprenadbesiktningar

Byva är en app för besiktningsmän och förenklar hantering av garantitider, avhjälpande av fel, närvaro, utlåtanden, sändlistor och övriga steg som tidigare krävt manuellt arbete. Byva gör hela besiktningen digital.

Anteckna fel och brister snabbt på besiktningen

Fyll snabbt i information och anteckna fel, samtidigt som du har dokument bredvid dina anteckningar. Rör dig fritt på fältet utan att bära med dig pärmar med papper, och har du inte internet för tillfället funkar appen genom ett smart offline-läge.

Byva-Mockup-Fel-brister
2-Byva-Mockup-Generera-protokoll

Generera protokoll efter branschstandarder, i ett steg

Protokollet sparas som ett utkast och när du är redo kan du i ett steg generera bilagor eller utlåtanden efter branschstandard.

Behöver du uttrycka dig på ett annat sätt kan du skapa mallar med dina formuleringar. Återanvänd eller byt till standarmeningar när du vill.

Enkel hantering av besiktningar, utlåtande och garantitider

Dokument samlas på en plats i projektet, tillgängligt för alla. Entreprenören kan direkt börja åtgärda anmärkningar, och beställaren kan följa hela processen, på så vis ha full insyn i projektet.

För alla deltagare innebär det en plats för all information. Rollen för personen i projektet styr vad den kan se, ändra och göra. När det uppstår ändringar är det enkelt att hantera och dela relevanta dokument med rätt deltagare.

1-Byva-Mockup-Enkel-hantering-av-besiktningar-utlåtande-och-garantitider
4-Byva-Mockup-Enkel-överlämning

Enkel överlämning

En deltagare som lämnar projektet kan ersättas med en ny. Byvas deltagarhantering gör det lätt för projektadministratören att koppla rätt information och arbetsuppgifter till rätt person.

MED BYVA

All information på en plats

Deltagare fyller i information i en miljö anpassad efter deras arbetsroll. Informationen fylls i en gång och blir tillgängliga för alla. 

Dokument efter branschstandard

Med smart teknik kombineras informationen för att automatiskt generera dokumentation efter branschstandarder. Mindre manuell hantering innebär färre fel.

Jobba offline

Saknas internetuppkoppling kan deltagare fortsätta jobba med hjälp av ett smart offline-läge. När enheten är online igen synkas information automatiskt.

Enkel kommunikation

Byva är en digital mötesplats för alla företag, oavsett storlek och arbetsroll i projektet. Kommunicera enkelt inom och mellan alla arbetsområden.

Enkel överlämning

En deltagare som lämnar projektet kan ersättas med en ny. Byvas deltagarhantering gör det lätt för projektadmin att koppla rätt information och arbetsuppgifter till rätt person.

Tydlig uppföljning av fel

Genom att dokumentera fel och brister digitalt kan avhjälpandet enkelt följas upp och godkännas av beställaren.

Vi hjälper dig hela vägen

Med Byva får du en helhetslösning för ditt projekt. Vi finns alltid tillgängliga för frågor, felsökning och extern projekthantering.

charles-deluvio-Lks7vei-eAg-unsplash

Kontakta oss för att prova Byva

VILL DU PROVA?

Appen testas idag av flera fastighetsförvaltare och konsulter inom entreprenadbesiktning. Om du vill vara en av de, kontakta oss.

© Byva AB 2022