I vår senaste uppdatering har vi förbättrat inmatning av punkter för besiktningsmän. En tydligare design tillsammans med genvägar för Byggdelar gör användningen effektivare. Tillsammans med en ny inställning för att välja vilka Platser som ingår i en Entreprenad gör det protokoll skapandet smidigare och tydligare.

För att komma igång måste du uppdatera till den senaste versionen av appen från App Store.

Dela din feedback med oss genom att skriva i chatten.

Nytt i den här versionen

Lägg till punkt uppdaterad med snabbval för byggdelar

När du som besiktningsman lägger till punkter i ett protokoll kommer du nu se upp till fem Byggdelar direkt i formuläret för punktinmatning. Syftet är att göra det enklare att fylla i punkter genom att minska på antal knapptryck du behöver göra. 

Byggdelarna som visas som genvägar är alltid de senaste fem använda av dig. Har du precis påbörjat ett protokoll kommer de fem första byggdelarna som listas under Platser visas. 

Ser du inte Byggdelen du vill lägga till för en punkt trycker du på Byggdelar för att se hela listan. Om du saknar en Byggdel i listan behöver du kontakta Projektadministratörer för att se varför Byggdelen fattas. 

Som besiktningsman kan du inte döpa om Byggdelarna, namnen bestäms av fastighetsägaren. 

I entreprenader väljer du nu vilka platser som ingår

Alla Platser på en fastighet berörs inte alltid i en Entreprenad. Därför behöver nu Projektadministratören, vid skapandet av en Entreprenad, välja vilka Platser som ingår i Entreprenaden. Genom denna ändring kommer det förenkla för besiktningsmän att välja rätt Byggdelar inom en Entreprenad, specifikt vid större Projekt som kan innehålla hundratals Byggdelar.

Buggfixar

  • Sätter för kallelse visade två punkter om användaren skrivit en punkt. Nu lägger appen automatiskt till en punkt om användaren inte har skrivit in en punkt.
  • Signering av bilaga kunde orsaka oväntade fel, dessa är åtgärdade.
  • Synkronisering mellan olika enheter har förbättrats.