10 december 2021Inga kommentarer

Återblick 2021, och våra planer för 2022

Likt många andra har det varit ett speciellt år för oss. Förutom utmaningarna med Covid och begränsningar med att träffas fysiskt, är 2021 året vi började jobba heltid med Byva.

Första halvåret fokuserade vi på den tekniska plattformen. Under andra halvan följde vi med på flera projekt, stora som små, där vi träffat er besiktningsmän, entreprenörer, beställare, konsulter och fastighetsägare. Ni berättade och visade era utmaningarna, vad som tar mycket energi och tid samt vad ni upplever fattas.

Observationer, diskussionerna och återkoppling som ni gett har lett till att vi förbättrat appen på flera områden under året, ett axplock av funktioner som vi lanserat är;

Read more

11 oktober 2021Inga kommentarer

Nyheter i Byva, September 2021

Vi introducerar Mallar. Med Mallar skapar du egna återanvändbara formuleringar för din dokumentation. Om information ändras, till exempel ett datum, uppdateras dokumentationen med den nya informationen, tillsammans med dina egna formuleringar.

Om en egen mall inte finns används en standardmall. Standardmallen är skapad efter branschstandard, tillsammans med besiktningsmän.

Tillsammans med Mallar introducerar vi realtids förhandsgranskning. Du behöver inte längre lämna en sida för att förhandsgranska protokollet, nu kan du se hur slutresultatet i dokumentationen kommer se ut samtidigt som du fyller i information.

Read more

26 augusti 2021Inga kommentarer

21.8.7 – Byva uppdatering – Effektivare inmatning av punkter

Byva APP uppdatering 21.8.7 innehåller uppdaterad snabbval för byggdelar, i entreprenader kan du nu välja vilka platser som ingår i entreprenaden och mindre buggfixar.

Read more

5 augusti 2021Inga kommentarer

21.7.4 – Appuppdatering – Vi lägger till en ny entreprenadform och förbättrar synk

Under sommaren har vi inte tagit ledigt, men fortsatt förbättra Byva efter eran återkoppling. Under juni och juli har vi utvecklat arbetsflöden för Hyreskontrakt som entreprenadform. Hyreskontrakt, eller fastighetsägarentreprenad, är en form som används där hyresvärd utför arbeten åt hyresgäst.

Vi har också jobbat på synkroniseringen mellan enheter och deltagare. För att försäkra oss om att stora organisationer med många deltagare ska kunna jobba friktionsfritt har vi gjort en större översyn och justeringar för att det ska flyta på enkelt för alla deltagare.

För att komma igång måste du uppdatera till den senaste versionen av appen från App Store.

Dela din feedback med oss genom att skriva i chatten.

Vad är nytt i den här versionen

Ny entreprenadform: Hyreskontrakt

I vissa fall behövs en specifik entreprenadform när en hyresvärd ska besiktiga arbeten åt hyresgäst. Som projektadministratör kan du hitta den nya entreprenadformen när du vill lägga till en ny entreprenad i ett projekt eller ändra entreprenadformen under inställningar för en entreprenad.

Om det finns punkter i bilagor när du byter från AB04 eller ABT06 till Hyresgäst kommer samtliga punkter markeras som avhjälps av Entreprenören (E).

Låt arbetet flyta på med förbättrad synk

Synkroniseringen mellan enheter och deltagare är nyckeln till att förenkla vardagen på arbetet. Vi har gjort en större översyn och justeringar för att det ska flyta på enkelt för alla deltagare, oavsett storlek på projektet. Du kan känna dig trygg att alla dokument synkar med kollegor, deltagare och över allas enheter, oavsett hur många som är uppkopplade mot projektet.

Snabbval vid Sätt för utskick

Som besiktningsman kan du nu snabbt välja mellan tre olika alternativ för hur bilagan har skickats. Enligt utlåtande, Uppladdad i Byva eller Sändlista.

Väljer du Sändlista kan du även markera vilka Deltagare i projektet som Sändlistan ska skickas till. Om ingen av alternativen passar kan du välja att skriva en egen text.

Genvägar för att skapa punkt inom en bilaga

I Byva hittar besiktningsmannen sina bilagor med punkter på en plats, men vi har sett att olika personer rör sig olika från rum till rum under en besiktning. Därför har vi skapat genvägar där besiktningsmannen enkelt kan skapa en punkt oavsett vart i en bilaga den befinner sig.

Förbättrat upplevelse vid inmatning där punkt automatiskt avslutar en mening ifall den saknas.

Med Byva är dokument enhetliga vilket underlättar för alla personer som efteråt ska jobba med dokumenten. En mindre detalj för att leverera på vårt mål med enhetliga dokument är att rubrikerna 7 till 12 och 18 till 21 i bilagor kompletteras med punkt ifall det saknas.

3 juni 2021Inga kommentarer

Mindre gränssnitt uppdatering avslutar maj

Byva är arbetsverktyget som digitaliserar och därmed effektiviserar besiktningar genom att ta tillvara den standard som finns i Sverige. Arbetsverktyg ska vara enkel att använda och därmed har vi under slutet av maj fokuserat på att förenkla interaktionen i appen för användare.

Nu är det enklare att välja tid och datum för projekt, entreprenader och bilagor. När du skapar en bilaga sätts startdatum och slutdatum automatiskt från besiktningens uppgifter. Behöver en specifik bilaga ett annat startdatum eller slutdatum kan du enkelt ändra det i bilagan.

På flera ställen runt om i appen visar vi organisationsnummer och namn tillsammans med deltagare i projektet. På vissa ställen har vi tyvärr begränsat med utrymme och därmed valt att prioritera företagsnamnet. Tidigare har vi visat organisationsnummer vilket flera har nämnt att det inte är lika tydligt.

Förutom justeringarna har vi gjort en del annat bakom kulisserna och förberett för nya funktioner som är på gång. Vi hoppas kunna berätta mer under juni och visa för besiktningsmän vi kommer testa med under sommaren.

Alla nyheter i senaste uppdatering av Byva (21.6.3) i App Store.

  • Ny datumväljare för att enklare välja månad, dag och tid.
  • Besiktningens startdatum i bilagor sätts till besiktningsdatumet. Tidigare sattes den till dagen bilagan skapades.
  • Organisationsnamn visas istället för organisationsnummer bredvid namn på personer.
  • Uppdaterad formatering i PDF-filer för att lättare läsa bilagor och dokument.
  • Bättre hantering av användarnamn och lösenord, nu kan inloggningen sparas automatiskt på din iPhone eller iPad så du inte behöver skriva in det varje gång du vill logga in.

14 maj 2021Inga kommentarer

Nyheter i Byva under maj

Under vintern och våren har vi utfört flera lyckade besiktningar i Byva och nu öppnar vi för fler besiktningsmän att testa appen i fält.

Vad kan jag som besiktningsman testa idag i Byva?

Skapa besiktningar med tillhörande bilagor och utlåtanden

Byva följer branschstandard för hur bilagor och utlåtanden i AB-04 och ABT-06 skall se ut och genererar PDF-filer av den ifyllda informationen som automatiskt laddas upp till dokumenthanteringen vid signering. 

Om hela besiktningsgruppen skapar sina bilagor i Byva genereras stora delar av ett utlåtande automatiskt när bilagorna är signerade. 

Dokumenthantering

I Byva finns hela projektets dokumentation tillgänglig för samtliga deltagare och alla kan anteckna i filerna som om det vore penna och papper, i ens egen pärm. Alla anteckningar sparas i molnet och är tillgängliga på alla Byvaanslutna enheter. 

Fysiska dokument skannar du enkelt in som PDF med kameran för att samla allt på ett ställe. Alla dokument kan givetvis delas via e-post, direkt i appen. 

I senaste uppdatering av Byva (21.4.6) finns nu även

  • Möjlighet att ändra, flytta, döpa om och ta bort dokument och mappar. Håll fingret på mappar/dokument i Dokument-vyn för att se möjliga val.
  • Skanna dokument via kameran direkt in i Byva.
  • Anteckningar i dokument sparas numera i molnet, så du kan komma åt de oavsett vilken enhet du använder.
  • Ladda upp dokument från andra appar direkt till Byva genom dela-knappen.

När kan jag testa och börja arbeta i Byva?

Vi bokar löpande in nya testprojekt för AB-04 och ABT-06. Än går det inte att arbeta med ABS-09 projekt. Vår målsättning är att besiktningsmän ska kunna arbeta självständigt i Byva under hösten 2021, tills dess är vi med er och hjälper till under hela processen. 

Kontakta oss för mer information om hur vi kan hjälpa till vid din nästa besiktning.

VILL DU PROVA?

Appen testas idag av flera fastighetsförvaltare och konsulter inom entreprenadbesiktning. Om du vill vara en av de, kontakta oss.

© Byva AB 2022