Under en besiktning kan det förekomma situationer som är specifika till ett projektet eller fastighet. För att beskriva specifika händelser, men samtidigt inte tappa värdefull information, introducerar vi Mallar.

Mallar möjliggör att enkelt lägga till specifik information och formuleringar för din situation tillsammans med information från projektet. Om information i projektet uppdateras, uppdateras dokumentationen med din formuleringar och den nya informationen.

Du behöver inte längre manuellt uppdatera protokoll. Om ett datum eller namn ändras håller Byva koll och genererar dokumentationen åt dig, för att du ska kunna fokusera på besiktningen.

För att komma igång måste du uppdatera till de senaste versionerna av appen från App Store.

Om du har feedback, glöm inte att dela den med oss genom att skriva i chatten eller till vår e-post.

Alla nyheter i september

Mallar, ett smartare sätt att skapa dokumentation på

Med Mallar skapar du egna återanvändbara formuleringar för din dokumentation, eller använda en standardmall, skapad efter branschstandard, tillsammans med besiktningsmän.

Mallar hämtar information från en besiktning och komplettera med din egna text. Om information ändras, till exempel ett datum, uppdateras protokoll och dokumentation med din egna formuleringar.

När ska jag använda Mallar?

Om du vill formulera dig på ett sätt som standardmallen inte fångar upp ska du använda Mallar-funktionen för att skriva din egna beskrivning. Om du vet att du vill använda samma formulering på fler besiktningar kan du spara och återanvända din mall när du vill.

Flödesdiagram för hur information och egna beskrivningar kombineras för att automatiskt skapa protokoll och dokumentation.
Mallar hämtar information från projektet och du väljer antigen en standard eller egen beskrivning. Byva skapar automatiskt protokoll och dokumentation efter dina val.
Flödesdiagram för avhjälpande av fel funktion som visar hur information och egna beskrivningar kombineras för att automatiskt skapa protokoll och dokumentation.
Exempel visar hur en beskrivning av Avhjälpande av fel genereras.

Förhandsgranska dokumentationen i realtid, samtidigt som du fyller i information

Tillsammans med Mallar lägger vi till realtids förhandsgranskning. Du behöver inte längre lämna en sida för att förhandsgranska protokollet, nu ser du hur slutresultatet i dokumentationen kommer se ut samtidigt som du fyller i information.

Den nya förhandsgranskningen kommer rullas ut under hösten till samtliga delar av appen, med start Avhjälpande av fel.

Buggfixar och förbättringar

Varje månad gör vi förbättringar av användbarheten baserat på eran feedback, för att göra dokumentation i Byva ännu smidigare. Fler uppdateringar:

  • Förbättring: Information om Tidigare besiktningar, Avhjälpande av fel och Utlåtande fylls nu i för en Besiktning. Informationen följer med till relevanta protokoll inom besiktningen.
  • Förbättring: Information om Entreprenadhandlingar fylls nu i för en Entreprenad. Informationen följer med till relevanta protokoll inom entreprenaden.
  • Förbättring: Bilagor utan Fel och brister visas nu under E (13) i Utlåtandet.
  • Förbättring: Uppdaterad lista på arbetsområden. Följande arbetsområden finns nu i Byva: Bygg, El, Rör, Luft, Kyla, Utvändigt V/A, Mark, Styr, Hiss, Brandskydd, Brandlarmsanläggning, Sprinkler, Talat utrymningslarm, IT och Säkerhet.
  • Förbättring: Fel och brister som markerats som Avhjälps ej markeras tydligare i dokumentation för att visa att inget behöver åtgärdas.
  • Förbättring: Ändrad formatering för Särskild varugaranti för att tydligare visa att det är separata garantitider.
  • Förbättringar: Genomfört ändringar för att fungera bättre med iOS 15.
  • Buggfix: Utlåtande i Efterbesiktning hänvisar ibland till fel bilagor, nu hänvisar Utlåtande endast till aktuella bilagor för besiktningen.