Likt många andra har det varit ett speciellt år för oss. Förutom utmaningarna med Covid och begränsningar med att träffas fysiskt, är 2021 året vi började jobba heltid med Byva.

Första halvåret fokuserade vi på den tekniska plattformen. Under andra halvan följde vi med på flera projekt, stora som små, där vi träffat er besiktningsmän, entreprenörer, beställare, konsulter och fastighetsägare. Ni berättade och visade era utmaningarna, vad som tar mycket energi och tid samt vad ni upplever fattas.

Observationer, diskussionerna och återkoppling som ni gett har lett till att vi förbättrat appen på flera områden under året, ett axplock av funktioner som vi lanserat är;

Ladda upp och hantera dokument

Under maj introducerades funktioner som underlättar dokumenthantering. Skanna dokument med kameran eller lägga till från andra program och ta enkelt med dig dokumentation i din telefon eller surfplatta. Mer om dokumenthantering uppdateringen från maj.

Arbetsflöden för entreprenadformen Hyreskontrakt

Månaden efter släppte vi förbättringar för att enklare se och välja information.

Denna uppdatering förberedde för nya arbetsflöden för Hyreskontrakt som entreprenadform. Hyreskontrakt, eller fastighetsägarentreprenad, är en form som används där hyresvärd utför arbeten åt hyresgäst. Nu finns stöd för AB04, ABT06 och Hyreskontrakt i Byva. Mer om uppdateringen.

Mallar, ett effektivare sätt att skapa dokumentation på

Under sommaren började vi även testa en ny funktion där du kan välja hur du vill uttrycka dig i protokoll, samtidigt som vi ville behålla effektiviteten i att använda information som redan finns. I fältet för att välja hur bilagan ska skickas ut adderade vi tre val; Enligt utlåtande, Uppladdad i Byva eller Sändlista.

Väljer du Sändlista kan du även välja vilka Deltagare i projektet som Sändlistan ska skickas till. Om ingen av alternativen passar kan du välja att skriva en egen text.

Denna funktion kom att leda till Mallar som släpptes under september. Med Mallar skapar du egna återanvändbara formuleringar för din dokumentation, eller använda en standardmall, skapad efter branschstandard.

Mallar hämtar information från en besiktning och komplettera med din egna text. Om information ändras, till exempel ett datum, uppdateras protokoll och dokumentation med din egna formuleringar. Om du inte vill använda en egen formulering används en standard formulering efter branschstandard.

När ska man använda Mallar?

Om du vill formulera dig på ett sätt som standardmallen inte fångar upp ska du använda Mallar-funktionen för att skriva din egna beskrivning. Om du vet att du vill använda samma formulering på fler besiktningar kan du spara och återanvända din mall när du vill. Läs mer om Mallar

Förhandsgranska dokumentationen samtidigt som du fyller i information

Samtidigt som vi släppte Mallar släppte vi även ett första experiment av realtids-förhandsgranskning. Det innebär att samtidigt som du enkelt fyller i information i Byva kan du se hur texten kommer se ut i det slutgiltiga protokollet. 

Tidigare behövde du lämna inmatningsfältet, navigera till Förhandsgranskning av protokoll och se ett exempel.

Den nya förhandsgranskningen började rullas ut under hösten med Avhjälpande av fel som första funktion.

Lägg till punkt med snabbval för byggdelar

När du som besiktningsman lägger till punkter i ett protokoll kan du se upp till fem Byggdelar direkt i formuläret för punktinmatning. Syftet är att göra det enklare att fylla i punkter genom att minska på antal knapptryck du behöver göra.

Byggdelarna som visas som genvägar är alltid de senaste fem använda av dig. Har du precis påbörjat ett protokoll kommer de fem första byggdelarna som listas under Platser visas.

Alla Platser på en fastighet berörs inte alltid i en Entreprenad. Därför behöver Projektadministratören välja vilka Platser som ingår i Entreprenaden. Genom denna ändring kommer det förenkla för dig att välja rätt Byggdelar inom en Entreprenad, speciellt vid större Projekt som kan innehålla hundratals Byggdelar. Läs mer om byggdelar

Under december 2021

Sen oktober har vi inte släppt nya uppdateringar, vilket vi inte kommer göra fram till januari nästa år. Vi förbereder nu för att ta in flera besiktningsmän och företag vilket kräver att vi gör några justeringar i systemet.

Tillsammans med de tekniska uppdateringarna kommer vi släppa en helt omdesignad app som är enklare och tydligare än tidigare. Vi kommer även introducera ett rättighetssystem för att en projektadministratör ska kunna justera vilka deltagare som kan se vilka funktioner och information. Det kommer göra det ännu lättare att administrera projektet och styra hur deltagare ska jobba.

Utvecklingen som görs av appen under sista månaden av 2021 är den sista pusselbiten för att vi ska vara redo att släppa Byva för besiktningsmän under 2022.

Det händer 2022

Under första kvartalet 2022 kommer vi börja ta in flera besiktningsmän. Vi har inte glömt er alla som har hört av sig och under början av nästa år kommer vi kontakta er igen för att boka in möten och se hur vi kan hjälpa er komma igång med digitala entreprenadbesiktningar.

Vårt fokus kommer också vara att fortsätta utveckla Byva till ett bättre verktyg tillsammans med er. Till exempel kommer närvarohantering förbättras, enklare sätt att samarbeta med dokument och smarta påminnelser om garantitider.

Det finns flera parter involverade inom entreprenadbesiktningar. Under året har vi träffat flera entreprenörer, fastighetsägare och beställare som berätta om sina utmaningar och verktyg som fattas för de. För att genomförandet av en besiktning ska bli smidigare ska vi även titta på hur andra parter kan få stöttning genom att använda Byva.

Under första kvartalet 2022 hoppas vi kunna berätta mer om dessa kommande funktioner och de företag vi samarbetar med.

God jul och gott nytt år

Vi vill tacka alla er vi har fått träffa under året och som tagit sig tiden att jobba med oss. Vi har kommit en bra bit på vägen med en produkt vi är enormt stolta över, och det hade inte varit möjligt utan alla ni företag som tror på oss och tagit tiden att diskutera, bolla och utforska hur tekniken kan hjälpa er med besiktningar och dokumenthantering.

Nu ska vi lägga i högsta växeln för att leverera en färdig produkt till januari, god jul och gott nytt år önskar Narek, Johan och Arslan - Byvas utvecklingsteam och grundare.