Under sommaren har vi inte tagit ledigt, men fortsatt förbättra Byva efter eran återkoppling. Under juni och juli har vi utvecklat arbetsflöden för Hyreskontrakt som entreprenadform. Hyreskontrakt, eller fastighetsägarentreprenad, är en form som används där hyresvärd utför arbeten åt hyresgäst.

Vi har också jobbat på synkroniseringen mellan enheter och deltagare. För att försäkra oss om att stora organisationer med många deltagare ska kunna jobba friktionsfritt har vi gjort en större översyn och justeringar för att det ska flyta på enkelt för alla deltagare.

För att komma igång måste du uppdatera till den senaste versionen av appen från App Store.

Dela din feedback med oss genom att skriva i chatten.

Vad är nytt i den här versionen

Ny entreprenadform: Hyreskontrakt

I vissa fall behövs en specifik entreprenadform när en hyresvärd ska besiktiga arbeten åt hyresgäst. Som projektadministratör kan du hitta den nya entreprenadformen när du vill lägga till en ny entreprenad i ett projekt eller ändra entreprenadformen under inställningar för en entreprenad.

Om det finns punkter i bilagor när du byter från AB04 eller ABT06 till Hyresgäst kommer samtliga punkter markeras som avhjälps av Entreprenören (E).

Låt arbetet flyta på med förbättrad synk

Synkroniseringen mellan enheter och deltagare är nyckeln till att förenkla vardagen på arbetet. Vi har gjort en större översyn och justeringar för att det ska flyta på enkelt för alla deltagare, oavsett storlek på projektet. Du kan känna dig trygg att alla dokument synkar med kollegor, deltagare och över allas enheter, oavsett hur många som är uppkopplade mot projektet.

Snabbval vid Sätt för utskick

Som besiktningsman kan du nu snabbt välja mellan tre olika alternativ för hur bilagan har skickats. Enligt utlåtande, Uppladdad i Byva eller Sändlista.

Väljer du Sändlista kan du även markera vilka Deltagare i projektet som Sändlistan ska skickas till. Om ingen av alternativen passar kan du välja att skriva en egen text.

Genvägar för att skapa punkt inom en bilaga

I Byva hittar besiktningsmannen sina bilagor med punkter på en plats, men vi har sett att olika personer rör sig olika från rum till rum under en besiktning. Därför har vi skapat genvägar där besiktningsmannen enkelt kan skapa en punkt oavsett vart i en bilaga den befinner sig.

Förbättrat upplevelse vid inmatning där punkt automatiskt avslutar en mening ifall den saknas.

Med Byva är dokument enhetliga vilket underlättar för alla personer som efteråt ska jobba med dokumenten. En mindre detalj för att leverera på vårt mål med enhetliga dokument är att rubrikerna 7 till 12 och 18 till 21 i bilagor kompletteras med punkt ifall det saknas.